Kölcsönzés

A könyvek, a kézikönyvtári bélyegzővel ellátottak kivételével kölcsönözhetők.
 
A kölcsönzési idő egy hónap, mely két alkalommal akár telefonon - ha nincs a dokumentumra előjegyzés - meghosszabbítható.
 
A kézikönyvtár könyveit – lexikonok, enciklopédiák kivételével – hétvégén: pénteken 18 órától hétfő 15,00 óráig kölcsönözzük.
 
A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők!
 
A folyóiratokat a legfrissebb számok kivételével hétvégén kölcsönözzük:
pénteken 18 órától hétfő 15,00 óráig. 
 
Az olvasójegyre egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető. 
 
14 év alatt 2 db dokumentum kölcsönözhető.
 
Amennyiben az igényelt művet már kikölcsönözték, azt az olvasó előjegyeztetheti. A beérkezésről értesítést kap. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti ki. 
 
 
Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII. 17) KM-PM. sz. együttes rendelet 20-22 §-sai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár.
 
Eljárás a kölcsönzött, de vissza nem hozott illetve elveszett dokumentumok esetén :
 
A vissza nem szolgáltatott dokumentumok értékét meg kell téríteni. Az elveszett vagy megsemmisült, vagy megrongált dokumentum esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 
- ha az elveszett dokumentumot – jellegénél fogva – egy másik példány érdemben pótolja, a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja.
 
- ha nem pótolja a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár – forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.
Hungarian English German Slovak
 

Támogató

Violin 30.