Díjszabások

Beiratkozási díj:
Felnőtt olvasó: 600,- Ft 
Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:
-a 16 éven aluliak 
-a 70 éven felüliek 
-pedagógus igazolvánnyal rendelkezők 
 
 
-más intézményben könyvtárosi munkakört betöltő dolgozók 
 
 
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak megtartásáért, a könyvek, dokumentumok épségének megőrzéséért. 
 
A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmes olvasó a lejárat határidejét követő második héten felszólítást kap a kölcsönzött dokumentumok visszahozására.
 
Az első felszólításkor postaköltség, a másodszori és minden további figyelmeztetés esetén a postaköltség mellett késedelmi díj is fizetendő / posta költség + 100 Ft késedelmi díj /.
Ha az olvasó ezek után sem teljesíti a beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést peres eljárás útján érvényesítjük.
 
A vissza nem szolgáltatott dokumentumok értékét meg kell téríteni. Az elveszett vagy megsemmisült, vagy megrongált dokumentum esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 
- ha az elveszett dokumentumot – jellegénél fogva – egy másik példány érdemben pótolja, a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja.
 
- ha nem pótolja a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár – forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.
 
 
Könyvtárközi kölcsönzés:
  • JAMK-ból ingyenes
  • egyéb könyvtárakból postaköltséggel
Fénymásolás:
  • A/4-es méret oldalanként:                         15,-Ft
  • A/3-as méret oldalanként:                          30,-Ft
Számítógép használat óránként:     200,-Ft  
 
Nyomtatás oldalanként:
  • Fekete fehér:                                                  20,-Ft
  • Színes:                                                              60,-Ft
     
Hungarian English German Slovak
 

Támogató

TÁMOP 2010-2011