Beiratkozás

A beiratkozáshoz személyi igazolvány és/vagy útlevél szükséges. A 18 éven aluli diákoknak szülői jótállási nyilatkozat is szükséges. Egyéb szükséges adatok: munkahely, foglalkozás, lakhely.
Beiratkozáskor a közölt adatokban bekövetkező változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. 
A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló előírások figyelembe vételével kizárólag könyvtári célra használja, azt másnak át nem ruházza, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.
 
A könyvtár használatára jogosító olvasójegyet a könyvtáros állítja ki, illetve érvényesíti. Az olvasójegy a beiratkozástól számított egy naptári évig érvényes. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Jelezni kell az olvasójegy elvesztését, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli. Az olvasójegy pótlása - elvesztés esetén - térítés ellenében történik. Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiállítottat. Amennyiben az mégis megkerülne, akkor az megsemmisítendő. Érvénytelen olvasójeggyel a kölcsönzés nem lehetséges. 
Hungarian English German Slovak
 

Támogató

Nap