Müller Péter: Aranyfonál

müller.jpg

Függetlenül történelmi kortól, földrésztől, kultúrától, az emberi hitvilág, mitológia és vallás evidens eleme a szellemvilág létezése, és - így vagy úgy - a velük való kapcsolattartás. A láthatatlan szférából jelek és üzenetek, sőt, tanítások is érkezhetnek az arra nyitottak számára - mint például Müller Péter, aki saját bevallása szerint közel negyven éve tanítványa egy "szellemvilági Mesternek", aki testetlen mivolta mellett is a legmélyebb szeretettel vezeti őt a spirituális úton. Noha utalásszerűen erről már több alkalommal írt a szerző, most - kifejezetten a Mester kérésére - teljes nyíltsággal ír nemcsak e téren szerzett személyes tapasztalatáról, kettejük kapcsolatáról és a szellemi szférából származó tudásról, de kiterjesztve a témakört, általánosságban is ír a szellemvilág mibenlétéről, kapcsolatáról a földi síkkal, valamint a lélek természetéről, halhatatlanságáról. Minden, a témára nyitott, fogékony olvasónak ajánlom e könyvet.

Hungarian English German Slovak
 

Támogató

M15